Introductie

Welkom op de site van de projectgroep Moengo 2007.

Wij zijn vier Master of Science-studenten van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft.

Jelmer Boukes
Thijs Damsma
Maarten van Dieren
Max Janssen

In het kader van het multidisciplinaire Master of Science-project van het vierde jaar van onze opleiding hebben wij het initiatief genomen tot het volgende onderzoek:

Een studie naar de mogelijkheden voor realisatie van een kaolienmijn in Moengo in Suriname met betrekking tot het watermanagement van de mijn, het ontwerp van een verwerkingsfabriek en een aanlegplaats voor zeetransportschepen

Op deze site doen we verslag van ons project d.m.v. technische en sociale verslagen en posts van foto’s.

Het project zal uitgevoerd worden op het Instituut voor Toegepaste Technologie (INTEC) van de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo in Suriname, waar wij onder begeleiding van dr.ir. W. Jansze (MBA) vanaf 12 april 2007 gedurende 10 weken zullen werken aan het project. Aan het project zullen ook twee studenten van de Anton de Kom Universiteit deelnemen. Vanuit de TU Delft worden we begeleid door prof.dr.ir. N.C. van de Giesen (sectie Watermanagement), ir. H.J. Verhagen (sectie Waterbouwkunde) en ing. O.S.M. van Pinxteren (sectie Utiliteitsbouw)

Graag willen we ook verwijzen naar onze sponsoren die dit project mede mogelijk maken.